Quyền riêng tư về bản quyền

Quyền riêng tư về bản quyền

1. Bản quyền của tất cả các nội dung được đánh dấu là Mạng Tin tức Thương mại Điện tử Việt Nam thuộc quyền sở hữu của trang này, nếu cần trích dẫn hoặc in lại, bạn chỉ cần ghi rõ nguồn và liên kết đến văn bản gốc, nếu liên quan đến quy mô lớn tái bản, vui lòng viết thư để thông báo và xin phép.


2. Thông tin bài viết, tài nguyên phần mềm, mã nguồn và các nội dung khác do trang này cung cấp là do tác giả cung cấp, được cư dân mạng giới thiệu và tổng hợp từ Internet (một phần nội dung báo chí / truyền thông thuần túy được sao chép từ mạng truyền thông hợp tác xã) , chỉ mang tính chất tham khảo học tập, chẳng hạn như Vi phạm bản quyền của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi, trang web này sẽ được sửa chữa trong vòng ba ngày làm việc.


3. Nếu trang web hoặc tổ chức của bạn sử dụng tất cả các tài nguyên có được từ trang này cho mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với chủ sở hữu bản quyền để biết các tài nguyên khác ngoại trừ nguồn thông tin trên trang này, cần được thương lượng với trang này.


4. Mạng tin tức thương mại điện tử Việt Nam không đảm bảo tính chính xác, an toàn và đầy đủ của các nguồn tài liệu, vui lòng xác nhận lại bản thân trong quá trình đọc, tải và sử dụng. . Mất mát hoặc thương tật


5. Nếu không được sự cho phép của Mạng Tin tức TMĐT Việt Nam, bạn không được phép ăn cắp liên kết hoặc ăn cắp tài nguyên của trang web này; bạn không được sao chép, bắt chước trang web này và không được tạo ảnh phản chiếu trên máy chủ không thuộc quyền sở hữu của Việt Nam Mạng tin tức thương mại điện tử Tất cả nội dung, phương pháp kỹ thuật và dịch vụ được phát triển hoặc cùng phát triển với người khác đều có quyền sở hữu trí tuệ và không ai có thể xâm phạm hoặc phá hủy hoặc sử dụng chúng mà không được phép.


6. Bản chất của Internet là tự do và chia sẻ Chúng tôi chân thành hy vọng rằng mọi năng lượng tích cực có giá trị có thể được lan truyền tự do trên Internet và có thể cung cấp sức mạnh cho mọi trang web.